top of page

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ״ערסל בעיר״

עדכון אחרון: ינואר 2022

ערסל בעיר מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת:

www.comfyhamock.com ("האתר").

ערסל בעיר הינו אתר לרכישה מקוונת של ערסלים, כריות, תיקים, משטחי כתיבה ועוד (" מוצרים "). ניתן לרכוש באתר באופן נוח ומאובטח את המוצרים המוצעים לרכישה באתר הפקה עד הבית במשלוח ארוז בקפידה. כמו כן, האתר מספק מידע אודות מוצרים המוצעים לרכישה באתר.

 

 1. עבודה באתר:

  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לגבי האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טל סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו״ב. ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר קרא את התקנון ותנאי שימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

  2. האמור בתקנון באופן כללי שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  4. הגלישה באתר והעיון בו דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. אלא לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בהתחשב דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק עקב החלטתו.

  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינו ניתנת לאכיפה אוינה חסרת תוקף מטעם, לא יהא כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות הנון.

 2. קניין רוחני:

  1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם "AS IS" שימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להראות בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין בין בין ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או בעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה. 

  3. אם וככלנה הסכמה כאמור, יש זכות שני מלהסיר, למחוק או לשבש כל או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, למשל: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן שימוש מסחר ®, הנלווים לשיעשה בהם.

  4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה באופן אישי בלבד, שאינו מסחרי.

  5.  

 3. הזכויות יוצרים וקניין רוחני:

  1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

  2.  

 4. הצהרות משתמש:

  1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) פרטיים שהזנת בעת השארת פרטיים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

  2. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. אלא לגרוע מהאמור לעיל, האתר יכול לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 5. אסורה באתר:

  1. אינך יכול להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. עבודה באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

  2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

   1. לא חזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

   3. שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או לעשות אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

   4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את ההפעלה או ההעתקה של מרכיבים;

   5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

   6. שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים הנוגעים לעשות באתר;

   7. שימוש בשימוש אוטומטי, שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את הגישה הפרטית לאתר לאדם אחר;

   9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

   10. להשתמש באתר כחלק מאמץ להתחרות באתר;

   11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או אפליקציה באתר;

   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

   13. למחוק את הזכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS ,JSON או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

   16.  לבצע פעולה פגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

   17. להשתמש באתר באופן עצמאי עולה בקנה אחד, הנותנות והפסיקה.

  3. אלא לגרוע מכל יתר נוסף, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 6. תוכן צדדים שלישיים:

  1. האתרים יכולים להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים שייכים או מקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי נקרים, מנוטרים או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי שימוש אחר מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ולבדוק אותו לפני הכניסה אליו.

  2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך על הצד השלישי הרלונטי.

  3.  

 7. ניהול האתר:

  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש למשתמש אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, אובית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 8. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

  1. גולש תשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, במקום שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

  2. על גולש שהשאירו פרטים כאלה תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בזמן השארת הפרטים כשהוסברו לו כל תנאי התקנון.

  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים או שגויים מסוימים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  5. מובר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם לפרטיות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כולל, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע מידע למבצעים, והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, חייב את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק תקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק תקשורת").

  9. מובאר כי באפשרות משאיר פרטים להחזיק בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה משימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, משפטי האתר, מר בכפוף לחוק. תקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

  10. האתר יכול לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. אלא לגרוע מהאמור לעיל, יכול לאתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום להגיע אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת השארת פרטיים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לעזור או לעודד ביצוע של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי התקנון;

   4. אם נאפשר לך להמשיך ולהשתמש בכל דרך שהיא.

   5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה ו/או אחריות למוצר/או לשירות המוצע בו. 

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש ונפש ושיגרממו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות היא נעשית על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

  12. הדיוורותו, לרבות כל המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצג בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 9. סיום:

  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת שימוש באתר. אלא לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון האתר, שומר על זכותו למנוע מכל גולש את ההפעלה באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), סיבה או נימוק שהוא (מבלי שידרוש לספק סיבה או נימוק), בהתחשבות הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה. ומבלי שיהיה אחראי לנזק עקב החלטתו. כמו כן, האתר יכול להפסיק את התפעול שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 10. שינויים באתר, שירות תקלות והפסקות:

  1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להוציא את תוכן האתר מכל שהיא לפי דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן באתר.

  2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כזה.

  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתכנו בבטחה וללא נותנים וחסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, ביה, בתוכנה, בק ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

  4. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על הפעלה באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

 11. הרכישה באתר:

  1. ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים לרכישה באתר באופן נוח ומאובטח.

  2. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או שירותים או להפסיקם או לשנות את המחירים המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומצה לו, ללא הודעה מוקדמת. 

  3. בזמן הזמנה באתר, אתה מספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר יכול לאמת את הפרטים שהנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא יכול לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. תאריך ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את הסכום התשלום לאותו אמצעי  השלום.

  4. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את התשלום בגין רכישה באתר, האתר יתאפשר להשהות או להפסיק לאלתר את השירות ואפשר לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקבות הסירוב (לר קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעת. דעתו של האתר. והר יאלץ לנקוט בהליכים משפטים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל את זה שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין וצריך משפט נוסף.

  5. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

  6. בעת ביצוע ההזמנה ניתן, להזמין התקנה של ערסל בתשלום נוסף, במועד ובמיקום שייקבע עם האתר בעת ההזמנה, ובכפוף לאישור האתר.

  7.  

 12. מדיניות אספקה: 

  1. ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו לצד ביצוע ההזמנה באתר.

  2. הזמנות יטופלו ויסופקו עד 3 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

 1. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

 2. האתר יכול לקבוע מינון להזמנה באתר.

 3. במקרה שבו מוצר זמן נמצא באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. המידע המזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

 4. שירות והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר משלוח תשלום נוסף על ידי הלקוח.

 5. במקרה שהלקוח יבקש בהזמנה או לאחר מכן הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה, אחרים הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כך לעיל, תהא של הלקוח.

 6. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

  1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

  2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;

  3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליו ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

 7. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם בכלל של:

  1. _cc781905-5cde-319-bb3b-136bad5cf58d_כוח ו/או מאירועים על בשליטת האתר;

  2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;

  3. סגירת המשק כך פעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

 1. מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 

  2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בה חזר כספי או בהחלפה בטווח הזמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

  3. ההחזר הכספי יבין את ההזמנה.

  4. נושא וההחזר, שינוי או ביטול יתבקשו לאחר 14 יום קבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשר בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר. 

  5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

  6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

   1. על להשיג את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;

   2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

   4. העליות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

   5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% ממוצר או סכום 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניה). 

  7. לא ניתן לבטל או לשנות את המוצרים שיצרו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות מיוחדות או מידות מיוחדות, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספים, כן בהתאם לחוק הגנת הצר, התשמ"א-1981.

  8. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, אחרים לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר. 

  9. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. תהליך בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ואו שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר למשל של שימוש בלתי סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוףשלום משלוח משלוח פעם נוספת._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  10. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 1. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או קשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך על האתר.

 

 1. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

  1. האתר בכללותו, לרבות כל המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי הודעה דיוקים בכל ולעדכן את המידע באתר עת וללא מוקדמת.

 1. אחריות האתר:

  1. התכנים באתר ניתנים להשתמש בכמות שהם (כמות שהם). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  2. תמונות מוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, על המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא חייב את האתר.

  3. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת מוצר לפני שימוש בו ולקרוא ביון את הוראות המוצר (כגון טיפול במוצר, הוראות כביסה, תחזוקת מוצר, הוראות בטיחות ואזהרות, גיל מינימלי שימוש, הוראות שימוש וכד') והאחריות הינה על הלקוח. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק כתוצאה משימוש לא סביר במוצרים, חומרי חומר כימיים, חומרי ניקוי, כלור, טמפרטורות קיצוניות, לחות וכל מה שעושים במוצר. 

  4. מוצר זמין באתר להכיל בדים אלרגנים, יש לקרוא בעיון את מוצר תעודה בו או ליצור קשר עם האתר במקרה הצורך. יש לחדול משימוש במוצר ולפנות מיד לרופא.

  5. מוצרי המופיעים באתר מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתרים מאשר ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם ישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא ימשיך לעלות את המוצר._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

  6. צריכת מוצרים הנמכרים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של ולא הלקוח תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו הם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לקנות או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם בכלל משימוש במוצרים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על מוצר מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או שימוש במוצרים.

  7. אחריםיות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת מוצר או מוצר שווה. החבות הבסיסית של האתר לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר שלו. האתר לא יהיה אחראי על פגמים באופן טבעי, תאונה, השחתה מכוונת המוצר, תיקון או שינוי במוצר שבוצעו על ידי צד שלישי.

  8. הפעלה באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תן ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות בכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב שימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי.

 1. מדיניות פרטיות:

  1. האתר מכבד את פרטיות המידע. 

  2. בנוסף למידע נוסף על המחשב שלך בזמן הרשמתך, אוסף האתר מידע מסודר אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. מידע נאסף אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב"עוגיות") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מההגעת (המידע הנמסר בזמן ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

   2. תפעולו התקין של האתר;

   3. לנתח את ולנהל את האתר עצמו תקין;

   4. שיפור שירות השירות של האתר;

   5. ליצירת קשר או לספק לך שירות נתונים בקשר לאתר או ל;

   6. לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

   7. לא להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

   8. לצורך ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים האתר מספק;

   9. לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק האתר אשר עורך מעת לעת.

  3. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי, זה למעט למי מטעמם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הרכישה שבוצעה באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות הנאסף באתר.

  4. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים (למעט מידע רגיש פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

   2. האתר ו/או מי מטעמו על פי חוק את המידע האמור, למשל, מכוח לבית משפט;

   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך אשר תחייב חשיפת הפרטים;

   5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע את האתר, או בקשר עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

   6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לגו או לרכושו של צד שלישי;

   7. שיתוף רשתות חברתיות בפייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים אחרים ברשתות גוגל, טאבולה ואחרים.

כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי, אישי או הפעלה פרטית, למשל המספר היחיד של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;

 1. אם יעבור לעלות תאגיד אחרת ניתן להעביר את הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד צריך לשמור על מדיניות פרטיות זו.

 1. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 1. שיפוי:

  1. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד ומשפט משפט עקב הפרת התקנון.

 1. שונות:

  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות והבנות לגבי שימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

 1. צרו קשר:

  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם, נאפנה אלינו לפי הפרטים שלה ואנו נשתדל בפנייתך

 

בכל ההקדם. פניות לספק באמצעים הבאים:

כתובת:

שינקין 34, תל אביב;

טלפון:

052-2543364;

דוא"ל:

 smoradov@gmail.com

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: ינואר 2022

bottom of page